Ruimte maken voor je Manifestaties

Vrouwen vragen zich dagelijks af waar hun Manifestaties blijven. Logisch, ergens diep in je weet je dat er meer mogelijk is dan dat je nu ziet. Maar, misschien is het je nogĀ nietĀ gelukt om wat je wilt ook werkelijkheid te zien worden. Op zo'n manier samenwerken met het Universum dat je niet meer hoeft te duwen.

Lees meer »